Hva gjør vi

Avhengig av oppdrag, bruker vi forskjellige måleinstrumenter for å påvise og dokumentere eventuelle avvik eller mulige feil.

Noen av disse ser du avbildet her. I noen tilfeller vil det kunne være nødvendig å åpne deler av en konstruksjon, dette gjøres kun etter forhåndsavtale med oppdragsgiver.

Vi har også tatt med et eksempel på hvordan et varmesøkende kamera indikerer hvor det er størst varmegjennomgang i et bolighus.

 

 

                                          

 

 ITC Building course